ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2559

01.คณะศิลปศาสตร์
5.0 MiB
1093 Downloads
Details
02.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5.7 MiB
968 Downloads
Details
03.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8.2 MiB
1023 Downloads
Details
04.คณะวิศวกรรมศาสตร์
14.5 MiB
1624 Downloads
Details
05.คณะบริหารธุรกิจ
11.4 MiB
1213 Downloads
Details
06.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7.4 MiB
1051 Downloads
Details
07.คณะศิลปกรรมศาสตร์
6.2 MiB
850 Downloads
Details
08.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5.7 MiB
1030 Downloads
Details
09.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.0 MiB
705 Downloads
Details
10.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.0 MiB
644 Downloads
Details
11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
3.1 MiB
641 Downloads
Details
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา 59 เพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา 59 เพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา 59 เพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีการเกษตร.pdf
2.2 MiB
1256 Downloads
Details
ประกาศโควตา 59 เพิ่มเติม คณะคหกรรมฯ
ประกาศโควตา 59 เพิ่มเติม คณะคหกรรมฯ
ประกาศโควตา 59 เพิ่มเติม คณะคหกรรมฯ.pdf
2.3 MiB
1192 Downloads
Details