สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2558
กันยายน 26, 2015
รายงานการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2559
ตุลาคม 28, 2015

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2559

01.คณะศิลปศาสตร์
5.0 MiB
1053 Downloads
Details
02.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5.7 MiB
933 Downloads
Details
03.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8.2 MiB
975 Downloads
Details
04.คณะวิศวกรรมศาสตร์
14.5 MiB
1540 Downloads
Details
05.คณะบริหารธุรกิจ
11.4 MiB
1159 Downloads
Details
06.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7.4 MiB
1015 Downloads
Details
07.คณะศิลปกรรมศาสตร์
6.2 MiB
798 Downloads
Details
08.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5.7 MiB
994 Downloads
Details
09.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.0 MiB
669 Downloads
Details
10.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.0 MiB
615 Downloads
Details
11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
3.1 MiB
609 Downloads
Details
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา 59 เพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา 59 เพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา 59 เพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีการเกษตร.pdf
2.2 MiB
1228 Downloads
Details
ประกาศโควตา 59 เพิ่มเติม คณะคหกรรมฯ
ประกาศโควตา 59 เพิ่มเติม คณะคหกรรมฯ
ประกาศโควตา 59 เพิ่มเติม คณะคหกรรมฯ.pdf
2.3 MiB
1160 Downloads
Details