สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2552
สิงหาคม 26, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2551

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2551 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2551 (521.0 KiB, 332 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2551/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2551 (521.0 KiB, 305 downloads)
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2550 (521.0 KiB, 301 downloads)