สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2555
สิงหาคม 28, 2015
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี
กันยายน 7, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2556

สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2556 (143.9 KiB, 616 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2556 (163.6 KiB, 470 downloads)
 20150930-2-01
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2556 (74.3 KiB, 456 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2555 (161.5 KiB, 452 downloads)
 Slide1