ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี

NameSizeHits
ปีการศึกษา 2566444.2 KiB7227
ปีการศึกษา 2565 แบบนานาชาติ401.3 KiB2296
ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ SNC ในรูปแบบภาคพิเศษ90.3 KiB1707
ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2438.3 KiB8393
ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์)44.7 KiB457
ปีการศึกษา 2565511.7 KiB71081
ปีการศึกษา 2564 แบบเดิม ปรับปรุงครั้งที่ 2 527.1 KiB36280
ปีการศึกษา 2564 แบบเดิม200.9 KiB66836
ปีการศึกษา 2564 แบบนานาชาติ ปรับปรุง253.2 KiB833
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์)139.6 KiB286
ปีการศึกษา 2563 แบบเดิม ฉบับปรับปรุง127.3 KiB67299
ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน แบบเดิม ฉบับปรับปรุง 2417.4 KiB535
ปีการศึกษา 2563 แบบนานาชาติ ปรับปรุง190.4 KiB2425
ปีการศึกษา 2562 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน145.9 KiB7550
ปีการศึกษา 2562 แบบเดิม157.4 KiB50689
ปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อน แบบเดิม ฉบับปรับปรุง150.9 KiB2027
ปีการศึกษา 2561 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน195.2 KiB13466
ปีการศึกษา 2561 แบบเดิม66.3 KiB53683
ปีการศึกษา 2560 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน53.4 KiB24358
ปีการศึกษา 2560 แบบเดิม6.0 MiB44430
ปีการศึกษา 2560 (แบบเดิม) ภาคการศึกษาฤดูร้อนพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงานเพื่อขอสำเร็จการศึกษา616.1 KiB4145
ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสอนในสถานศึกษา947.0 KiB7569
ปีการศึกษา 2559 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน69.2 KiB40343
ปีการศึกษา 2558 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน ฉบับปรับปรุง80.0 KiB10009
ปีการศึกษา 2558 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน915.8 KiB10088
ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสอนในสถานศึกษา1.4 MiB2083
ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจ1.0 MiB2517
ปีการศึกษา 2557 แบบเดิม551.4 KiB2537
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาพิเศษ705.5 KiB1897
ปีการศึกษา 2557 แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน ฉบับปรับปรุง1.1 MiB2311
ปีการศึกษา 2556 ฉบับปรับปรุง57.8 KiB1784
ปีการศึกษา 2555 ภาคฤดูร้อน223.9 KiB1824
ปีการศึกษา 2555 181.1 KiB1968
ปีการศึกษา 2554 ภาคฤดูร้อน120.6 KiB1653
ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 2122.5 KiB1806
ปีการศึกษา 2553121.4 KiB1813

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ