มทร.ธัญบุรี ปรับเอกสารการศึกษาในรูป Digital Transcript พร้อมสู่ยุค Digital Transformation

มทร.ธัญบุรี ได้ออกใบรายการรับรองผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลดิจิตอล (digital transcript) มามากกว่า 1 ปี และวันนี้ มทร.ธัญบุรีได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ digital transcript ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ DGA ETDA และ กพร. โดบสามารถอธิบายรูปแบบของ digital transcript แบบสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ

Digital Transcript ปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ
1. Secure Digital Transcript : เป็นเอกสารดิจิทัล PDF ที่ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าถูกแก้ไข ปลอมแปลง ได้ด้วยตัวไฟล์เอง ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบยืนยันอีกต่อไป
2. Smart Digital Transcript : เป็นเอกสารเช่นเดียวกับรูปแบบที่ 1 โดยเพิ่มข้อมูลในทรานสคริปต์ เช่น รายวิชา เกรด ต่าง ๆ ในรูปแบบ xml ใส่ไว้ในไฟล์ PDF นั้นด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถดึงข้อมูลออกมาประมวลผลและใช้ข้อมูลได้ทันที

มทร.ธัญบุรี ยังมีการบริการดีๆ ให้นักศึกษา และลดขั้นตอนมากมายด้วยการใช้ระบบ lean มาช่วยในการทำงาน เพื่อรองรับ big data ในยุค digital transformation นี้

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ