สิทธิประโยชน์ของการทำ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี
ตุลาคม 30, 2019
ขั้นตอนการทำ MOU
ตุลาคม 30, 2019

รายชื่อสถานศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

รายชื่อสถานศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

ที่ชื่อสถานศึกษาจังหวัด
1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กระบี่
2โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
3โรงเรียนดอนเมือง ทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรุงเทพมหานคร
5โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
6โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
7โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
8โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรุงเทพมหานคร
9โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรุงเทพมหานคร
10โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
11โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) ๒กรุงเทพมหานคร
12โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยากรุงเทพมหานคร
13โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรากรุงเทพมหานคร
14โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรุงเทพมหานคร
15โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
16โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
17โรงเรียนมีนประสาทวิทยากรุงเทพมหานคร
18โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
19โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรุงเทพมหานคร
20โรงเรียนราชวินิต บางเขนกรุงเทพมหานคร
21โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรุงเทพมหานคร
22โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
23โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
24โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
25โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่กรุงเทพมหานคร
26โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
27โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
28โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
29โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมกรุงเทพมหานคร
30วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติกรุงเทพมหานคร
31วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคกรุงเทพมหานคร
32วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
33วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรุงเทพมหานคร
34โรงเรียนวัดราชโอรสกรุงเทพมหานคร
35โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
36โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพมหานคร
37โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
38โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพมหานคร
39โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรี
40โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกาญจนบุรี
41โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
42โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี
43โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากาญจนบุรี
44โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกาญจนบุรี
45โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กาญจนบุรี
46โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) กาญจนบุรี
47โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกาญจนบุรี
48โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กาญจนบุรี
49โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี
50โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี
51โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรี
52โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
53โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกาญจนบุรี
54โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมขอนแก่น
55โรงเรียนสอยดาววิทยาจันทบุรี
56โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมฉะเชิงเทรา
57โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาฉะเชิงเทรา
58โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ฉะเชิงเทรา
59วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
60โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา
61โรงเรียนชลกันยานุกูลชลบุรี
62โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมชลบุรี
63วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ชลบุรี
64โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่เชียงใหม่
65วิทยาลัยเทคนิคตากตาก
66โรงเรียนนครนายกวิทยาคมนครนายก
67โรงเรียนบ้านนา " นายกพิทยากร "นครนายก
68โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯนครนายก
69โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์นครนายก
70โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยานครนายก
71โรงเรียนองครักษ์นครนายก
72โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายกนครนายก
73วิทยาลัยเทคนิคนครนายกนครนายก
74วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นครนายก
75โรงเรียนนวมราชานุสรณ์นครนายก
76โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนครปฐม
77โรงเรียนจักราชวิทยานครราชสีมา
78โรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมา
79โรงเรียนปากช่องนครราชสีมา
80โรงเรียนพระทองคำวิทยานครราชสีมา
81โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดนครราชสีมา
82โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามนครราชสีมา
83โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมานครราชสีมา
84โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมานครราชสีมา
85วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่องนครราชสีมา
86โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา
87โรงเรียนโชคชัยสามัคคีนครราชสีมา
88โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
89โรงเรียนพนมรอกวิทยานครสวรรค์
90โรงเรียนสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์
91โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์
92โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์
93โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ นนทบุรี
94โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีนนทบุรี
95วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นนทบุรี
96โรงเรียนท่าอิฐศึกษานนทบุรี
97โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี
98โรงเรียนต้นตันหยงนราธิวาส
99โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
100โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
101โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีปทุมธานี
102โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯปทุมธานี
103โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีปทุมธานี
104โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมปทุมธานี
105โรงเรียนธัญบุรีปทุมธานี
106โรงเรียนธัญรัตน์ปทุมธานี
107โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีปทุมธานี
108โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ปทุมธานี
109โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ปทุมธานี
110โรงเรียนปทุมวิไลปทุมธานี
111โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ปทุมธานี
112โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครปทุมธานี
113โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาปทุมธานี
114โรงเรียนวัดเขียนเขตปทุมธานี
115โรงเรียนวัดนาวงปทุมธานี
116โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตปทุมธานี
117โรงเรียนสายปัญญารังสิตปทุมธานี
118โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวงปทุมธานี
119โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตปทุมธานี
120โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมปทุมธานี
121โรงเรียนอุดมวิทยาปทุมธานี
122โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยาปทุมธานี
123โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาปทุมธานี
124โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีปทุมธานี
125โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปทุมธานี
ปทุมธานี
126โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารปทุมธานี
127โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ปทุมธานี
128โรงเรียนสามโคกปทุมธานี
129โรงเรียนกบินทร์วิทยาปราจีนบุรี
130โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงปราจีนบุรี
131โรงเรียนปราจีนกัลยาณีปราจีนบุรี
132โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯปราจีนบุรี
133โรงเรียนศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
134วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรีปราจีนบุรี
135โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีปราจีนบุรี
136โรงเรียนศรีมโหสถปราจีนบุรี
137โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา
138โรงเรียนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
139โรงเรียนบางปะอิน " ราชานุเคราะห์ 1 "พระนครศรีอยุธยา
140วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
141โรงเรียนอุทัยพระนครศรีอยุธยา
142โรงเรียนเขาชัยสนพัทลุง
143โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมพัทลุง
144โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี
145โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมแพร่
146วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารมุกดาหาร
147โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
148โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรยโสธร
149โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารระยอง
150โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมราชบุรี
151โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรีราชบุรี
152โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ราชบุรี
153โรงเรียนท่ามะขามวิทยาราชบุรี
154โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยราชบุรี
155โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาราชบุรี
156โรงเรียนบ้านคาวิทยาราชบุรี
157โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี
158โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจราชบุรี
159โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีราชบุรี
160โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมราชบุรี
161โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ราชบุรี
162โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงราชบุรี
163โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชบุรี
164โรงเรียนสายธรรมจันทร์ราชบุรี
165โรงเรียนหนองโพวิทยาราชบุรี
166โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาลพบุรี
167โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมลพบุรี
168โรงเรียนพระนารายณ์ลพบุรีลพบุรี
169โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
170โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาลพบุรี
171โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
172วิทยาลัยเทคนิคเลยเลย
173โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ
174วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่สงขลา
175โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงสมุทรปราการ
176โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ฯสมุทรปราการ
177วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วสระแก้ว
178โรงเรียนสระแก้วสระแก้ว
179โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมสระแก้ว
180โรงเรียนอรัญประเทศสระแก้ว
181โรงเรียนดอนพุดวิทยาสระบุรี
182โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคสระบุรี
183โรงเรียนประเทียบวิทยาทานสระบุรี
184โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมสระบุรี
185โรงเรียนสุธีวิทยาสระบุรี
186โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล "สระบุรี
187โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"สระบุรี
188วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย - เยอรมัน สระบุรีสระบุรี
189โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"สระบุรี
190โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาสระบุรี
191โรงเรียนสิงห์บุรีสิงห์บุรี
192โรงเรียนอินทร์บุรีสิงห์บุรี
193วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีสิงห์บุรี
194โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงห์บุรี
195โรงเรียนวัดไผ่ดำสิงห์บุรี
196วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสุโขทัย
197วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
198วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
199โรงเรียนไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี
200วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์สุรินทร์
201วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
202วิทยาลัยชุมชนสระแก้วสระแก้ว