รายชื่อสถานศึกษาที่กำลังดำเนินการ MOU ลงนามใน วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อสถานศึกษาที่กำลังดำเนินการ MOU ลงนามใน วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ที่ชื่อสถานศึกษาจังหวัด
1โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
2โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
3โรงเรียนฐานปัญญากรุงเทพมหานคร
4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรุงเทพมหานคร
5โรงเรียนเทพลีลากรุงเทพมหานคร
6โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
7โรงเรียนนนทรีวิทยากรุงเทพมหานคร
8โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรุงเทพมหานคร
9โรงเรียนบางกะปิกรุงเทพมหานคร
10โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
11โรงเรียนปทุมคงคากรุงเทพมหานคร
12โรงเรียนปัญญาวรคุณกรุงเทพมหานคร
13โรงเรียนพระแม่มารีกรุงเทพมหานคร
14โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรุงเทพมหานคร
15โรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร
16โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรุงเทพมหานคร
17โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์กรุงเทพมหานคร
18โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสกรุงเทพมหานคร
19โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรุงเทพมหานคร
20โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรุงเทพมหานคร
21โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรุงเทพมหานคร
22โรงเรียนระเบียบศึกษากรุงเทพมหานคร
23โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
24โรงเรียนราชดำริกรุงเทพมหานคร
25โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร
26โรงเรียนวัดอินทารามกรุงเทพมหานคร
27โรงเรียนวิชูทิศกรุงเทพมหานคร
28โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรุงเทพมหานคร
29โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
30โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสววรค์กรุงเทพมหานคร
31โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
32โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
33โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคารกรุงเทพมหานคร
34โรงเรียนสารสาสน์พิทยากรุงเทพมหานคร
35โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมกรุงเทพมหานคร
36โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
37โรงเรียนอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
38วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครกรุงเทพมหานคร
39วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
40วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
41วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติกรุงเทพมหานคร
42วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร
43วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกรุงเทพมหานคร
44วิทยาลัยพณิชยการบางนากรุงเทพมหานคร
45วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยกรุงเทพมหานคร
46วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรุงเทพมหานคร
47วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์กรุงเทพมหานคร
48โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
49โรงเรียนบัวแก้วเกษรปทุมธานี
50โรงเรียนบีคอนเฮาน์แย้มสอาดรังสิตปทุมธานี
51โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีปทุมธานี
52โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปทุมธานี
53วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีปทุมธานี
54วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีปทุมธานี
55วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีปทุมธานี
56วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ปทุมธานี
57วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี
58โรงเรียนปากพลีวิทยาคารนครนายก
59โรงเรียนเมืองนครนายกนครนายก
60โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมนครนายก
61โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
62โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ฉะเชิงเทรา
63โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลฉะเชิงเทรา
64โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวฉะเชิงเทรา
65โรงเรียนมารดานฤมลฉะเชิงเทรา
66โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารฉะเชิงเทรา
67โรงเรียนสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
68วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามฉะเชิงเทรา
69วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
70วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมฉะเชิงเทรา
71โรงเรียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
72โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงปราจีนบุรี
73โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ปราจีนบุรี
74โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุงปราจีนบุรี
75วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
76วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีปราจีนบุรี
77โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
78โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมสระแก้ว
79โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมสระแก้ว
80วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วสระแก้ว
81โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาสระบุรี
82โรงเรียนหนองแซงวิทยาสระบุรี
83โรงเรียนหินกองวิทยาคมสระบุรี
84วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีสระบุรี
85วิทยาลัยการอาชีพหนองแคสระบุรี
86วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์สระบุรี
87วิทยาลัยเทคนิคยะลายะลา
88โรงเรียนตากวิทยาคมตาก
89โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีสระบุรี
90โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมสิงห์บุรี