รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562

ที่ชื่อสถานศึกษาจังหวัดวันที่เข้าร่วมอาจารย์นักเรียน
1วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นครนายก4315
2วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีปราจีนบุรี4210
3โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมสระบุรี4210
4โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากาญจนบุรี4110
5โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตปทุมธานี4233
6โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพฯ4220
7โรงเรียนท่าอิฐศึกษานนทบุรี44248
8โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาลพบุรี4345
9โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรุงเทพฯ4223
10โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"สระบุรี4111
11โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาปทุมธานี4115
12โรงเรียนนวมราชานุสรณ์นครนายก4110
13โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมฉะเชิงเทรา4120
14โรงเรียนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา41068
15โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยานครนายก4344
16วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลปกรุงเทพฯ44110
17โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา4211
18โรงเรียนเเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาปทุมธานี4125
19โรงเรียนวัดเขียนเขตปทุมธานี4380
20โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี447
21โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี4212
22โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"สระบุรี4310
23โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงปราจีนบุรี4410
24โรงเรียนบ้านคาวิทยาราชบุรี4310
25โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.นนทบุรี4240
26โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ราชบุรี4446
27โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา5211
28โรงเรียนนวมราชานุสรณ์นครนายก5110
29โรงเรียนสวนผื้งวิทยาราชบุรี5112
30โรงเรียนศรีมโหสถปราจีนบุรี5240
31โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมราชบุรี5111
32โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่กรุงเทพฯ5550
33โรงเรียนป่าโมทย์วิทยาภูมิอ่างทอง5212
34โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตปทุมธานี5276
35โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกรุงเทพฯ5568
36โรงเรียนอุดมวิทยาปทุมธานี5795
37โรงเรียนจุฑารัตน์ปทุมธานี5110
38โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตปทุมธานี5110
39โรงเรียนชุมชนประชิปัตย์วิทยาคารปทุมธานี5210
40โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสระบุรี5211
41โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรุงเทพฯ5113
42โรงเรียนวัดนาวงปทุมธานี5113
43โรงเรียนปราจีนกัลยาณีปราจีนบุรี5220
44โรงเรียนหนองแค "สหกิจพิทยา"สระบุรี55280
45โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยสุพรรณบุรี5230
46โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.นนทบุรี5240
47โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวงปทุมธานี5230
48โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรุงเทพฯ6112
49วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นนทบุรี6212
50โรงเรียนอินทร์บุรีสิงห์บุรี6213
51โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา618
52โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมกรุงเทพฯ64100
53โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระชูปถัมป์ฯนครนายก6140
54โรงเรียนอินทร์บุรีสิงห์บุรี6113
55โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคสระบุรี6324
56โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียาเขตกาญจนบุรี6150
57โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกาญจนบุรี6414
58โรงเรียนโคกตูมวิทยาลพบุรี629
59โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดนครราชสีมา6520
60โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมสระแก้ว6212