เปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 /2562
มิถุนายน 19, 2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS5 รับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
มิถุนายน 19, 2019

กำหนดอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562