ท่านที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ทปอ.แล้ว
สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ตามปฏิทิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

##สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการยืนยันสิทธิ์ เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเสร็จแล้ว  มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อของท่านเข้าระบบ ทปอ. อีกครั้งในรอบที่ 5 เพื่อให้ท่านไปยืนยันสิทธิ์อีกครั้งตามกำหนดการใน ปฏิทิน TCAS 5 ของมหาวิทยาลัย##

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย TCAS2
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย TCAS2 รอบเพิ่มเติม