ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ขยายเวลา

เสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
NameSizeHits
NameSizeHits
01.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 2-25621.3 MiB80
02.แบบฟอร์มการสมัครและแบบเสนอชื่อกรรมการคณาจารย์ประจำ75.5 KiB65
03.แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ52.5 KiB60