ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบตรง(ปวช./ปวส.)
มีนาคม 7, 2019
คณะบริหารขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา(สอบตรง ปวช./ปวส.) ปีการศึกษา2562
มีนาคม 13, 2019

ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ขยายเวลา

เสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
NameSizeHits
NameSizeHits
01.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 2-25621.3 MiB60
02.แบบฟอร์มการสมัครและแบบเสนอชื่อกรรมการคณาจารย์ประจำ75.5 KiB38
03.แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ52.5 KiB39