พฤษภาคม 1, 2019

เปิดรับสมัคร รับตรง เพิ่มเติม(รับวุฒิปวช./ปวส.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 – 19 พ.ค. 62

เมษายน 29, 2019

กำหนดการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสามารถจองที่นั่งกา […]
เมษายน 27, 2019

ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS2 ที่ยืนยันสิทธิ์ ทปอ. แล้ว ให้ดำเนินการตามปฏิทิน คลิก

ท่านที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ […]
เมษายน 26, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข […]