ข่าว

กุมภาพันธ์ 6, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS1 PORTFOLIO

กุมภาพันธ์ 4, 2019

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562

มกราคม 24, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO เพิ่มเติม (24/01/2562)

มกราคม 18, 2019

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ […]
มกราคม 17, 2019

ประกาศ เรื่อง สรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมก […]
มกราคม 16, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติม TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO (เพิ่มเติม)

มกราคม 10, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
พฤศจิกายน 21, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โควตา สำหรับ ปวช./ปวส. เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข […]