ข่าวล่าสุด (RECENT NEWS)

มิถุนายน 19, 2017

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

มิถุนายน 14, 2017

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการ […]
พฤษภาคม 29, 2017

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (สอบตรง) ปี 60 เพิ่มเติม

 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (สอบต […]
พฤษภาคม 26, 2017

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาอธิก […]
พฤษภาคม 24, 2017

ตารางเรียนและตารางห้องเรียนปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์

ตารางเรียนและตารางห้องเรีย […]