ข่าวล่าสุด (RECENT NEWS)

กรกฎาคม 19, 2017

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการ […]
มิถุนายน 30, 2017

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มิถุนายน 28, 2017

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
มิถุนายน 28, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

มิถุนายน 19, 2017

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560