ข่าวล่าสุด (RECENT NEWS)

พฤศจิกายน 17, 2015
888

เปิดรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลื […]
พฤศจิกายน 11, 2015
แจ้งการเงิน2

นักศึกษาโควตาที่ผู้ปกครองทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประสงค์จะเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

นักศึกษาโควตาที่ผู้ปกครองท […]
พฤศจิกายน 10, 2015
โควตาเพิ่มเติม

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) เพิ่มเติม

พฤศจิกายน 1, 2015
236

ประกาศการรับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองอนุมัติปริญญา

ประกาศการรับใบแสดงผลการศึก […]
ตุลาคม 29, 2015
777

ขั้นตอนการใช้งานระบบงานทะเบียน

การใช้ระบบงานทะเบียนนักศึก […]

ปฏิทินทะเบียนการศึกษา