ข่าวล่าสุด (RECENT NEWS)

กุมภาพันธ์ 2, 2018

โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank)

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนากา […]
มกราคม 17, 2018

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง งดการเรียนการสอน

ธันวาคม 20, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิ […]
ธันวาคม 4, 2017

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องสอบ การทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อ และห้องสอบการทดสอบ […]
ธันวาคม 4, 2017

นักศึกษาสายครูที่จะได้หนังสือรับรองผลการเรียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

นักศึกษาสายครูที่จะได้หนัง […]