สถิติ Download กราฟ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2556 (143.9 KiB, 524 downloads)
 Slide1
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปี 2556 (163.6 KiB, 371 downloads)
 20150930-2-01
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกชั้นปี 2556 (74.3 KiB, 389 downloads)
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2555 (161.5 KiB, 388 downloads)
 Slide1

สิงหาคม 29, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2556

สถิติ Download กราฟ จำนวนน […]