รายงานการประชุม  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี รายงานการประชุม
1/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 (239.3 KiB, 177 downloads)
2/2560 24 เมษายน 2560  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 (58.6 KiB, 84 downloads)
3/2560 27 มิถุนายน 2560  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 (48.8 KiB, 109 downloads)
4/2560 29 สิงหาคม 2560  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 (44.1 KiB, 39 downloads)
สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 1/2560
20 ตุลาคม 2560
5/2560 30 พฤศจิกายน 2560