รายงานการประชุม  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี รายงานการประชุม
1/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 (239.3 KiB, 102 downloads)
2/2560 24 เมษายน 2560  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 (58.6 KiB, 35 downloads)
3/2560 27 มิถุนายน 2560  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 (48.8 KiB, 45 downloads)