NameSizeHits
NameSizeHits
จัดจ้างพิมพ์คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559346.3 KiB141
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ และสี ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที335.9 KiB145
จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (คุณวุฒิ ม.6/ปวช.) และ (คุณวุฒิ ปวส.) 1.6 MiB195
จัดจ้างทำปกผ้าไหมปริญญาบัตรและปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558335.1 KiB203
จัดจ้างพิมพ์คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558331.3 KiB204
จัดจ้างทำปกผ้าไหมปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559341.7 KiB186
ใบสนอราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256048.9 KiB169