คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3210

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB713
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB1828
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB856
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB747
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB828

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB821
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1287
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1219
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB5418
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2755
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB576
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB5065
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB1796
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB112
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB1158
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB308
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB642
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1778
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB679
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1033