คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB2365

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB447
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB1485
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB695
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB594
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB650

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB579
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1094
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1080
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB4239
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2455
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB406
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB3091
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB524
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB181
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB24
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB451
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1326
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB493
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB854