คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3372

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB749
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB1948
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB878
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB777
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB872

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB881
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1315
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1248
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB5719
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2834
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB663
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB5951
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB2115
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB648
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB1670
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB453
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB680
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1861
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB720
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1070