คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB2134

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB406
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB1431
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB675
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB578
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB613

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB554
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1055
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1056
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB3799
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2380
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB375
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB2614
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB67
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB63
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB418
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1255
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB461
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB825