คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3503

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB783
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2011
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB899
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB804
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB908

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB925
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1345
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1279
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB5820
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2884
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB718
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB6357
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB2229
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB810
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB1936
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB522
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB722
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1928
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB753
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1099