ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง งดการเรียนการสอน
มกราคม 17, 2018

โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank)

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank)
คลิก

เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank)

NameSizeHits
NameSizeHits
01.Aims-and-Outcomes-Guide303.2 KiB31
02.PRIMER-on-Learning-Outcomes347.1 KiB23
03.CurriculumMapping-WhatWhy1.4 MiB18
04.Chapter 2407.9 KiB16
05.Chapter 3701.8 KiB18
06.Pratical Guide 5544.0 KiB18