ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank)
คลิก

เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank)

NameSizeHits
NameSizeHits
01.Aims-and-Outcomes-Guide303.2 KiB83
02.PRIMER-on-Learning-Outcomes347.1 KiB66
03.CurriculumMapping-WhatWhy1.4 MiB91
04.Chapter 2407.9 KiB56
05.Chapter 3701.8 KiB55
06.Pratical Guide 5544.0 KiB68