ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.6 MiB150
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.6 MiB86
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.6 MiB60
009 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ2.6 MiB35
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.6 MiB92
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.6 MiB74
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.6 MiB44
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.6 MiB35
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.6 MiB56
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.6 MiB36
036 สาขาการตลาด ปกติ2.6 MiB83
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.6 MiB34
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.6 MiB59
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ2.6 MiB104
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.6 MiB66
051 สาขาออกแบบภายใน2.6 MiB87
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.6 MiB50
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.6 MiB55
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.6 MiB21
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.6 MiB72
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.6 MiB54
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.7 MiB172
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.6 MiB82
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.7 MiB85
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.7 MiB87
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.8 MiB120
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.6 MiB69

 

เมษายน 4, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
เมษายน 2, 2018

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา”ทุนนวัตกร” ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบ […]
มีนาคม 27, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
มีนาคม 25, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) หลักสูตร 4 ปี

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเข้ […]