ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.6 MiB308
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.6 MiB217
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.6 MiB205
009 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ2.6 MiB116
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.6 MiB182
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.6 MiB141
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.6 MiB122
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.6 MiB108
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.6 MiB168
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.6 MiB119
036 สาขาการตลาด ปกติ2.6 MiB171
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.6 MiB107
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.6 MiB140
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ2.6 MiB216
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.6 MiB155
051 สาขาออกแบบภายใน2.6 MiB161
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.6 MiB112
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.6 MiB132
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.6 MiB112
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.6 MiB142
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.6 MiB155
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.7 MiB263
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.6 MiB172
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.7 MiB178
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.7 MiB185
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.8 MiB204
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.6 MiB130

 

เมษายน 4, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
มีนาคม 27, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
มีนาคม 25, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) หลักสูตร 4 ปี

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเข้ […]
มีนาคม 21, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อ […]