ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.6 MiB239
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.6 MiB146
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.6 MiB147
009 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ2.6 MiB66
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.6 MiB143
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.6 MiB103
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.6 MiB73
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.6 MiB61
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.6 MiB85
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.6 MiB73
036 สาขาการตลาด ปกติ2.6 MiB124
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.6 MiB65
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.6 MiB94
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ2.6 MiB147
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.6 MiB109
051 สาขาออกแบบภายใน2.6 MiB123
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.6 MiB76
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.6 MiB94
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.6 MiB60
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.6 MiB96
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.6 MiB102
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.7 MiB219
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.6 MiB126
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.7 MiB130
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.7 MiB125
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.8 MiB161
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.6 MiB93

 

เมษายน 4, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
มีนาคม 27, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
มีนาคม 25, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) หลักสูตร 4 ปี

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเข้ […]
มีนาคม 21, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อ […]