ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
001 สาขาวิศวกรรมโยธา ปกติ2.6 MiB282
003 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปกติ2.6 MiB192
008 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ2.6 MiB188
009 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ2.6 MiB107
025 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ปกติ2.6 MiB172
026 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.6 MiB132
027 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.6 MiB108
029 สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ2.6 MiB90
030 สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ ปกติ2.6 MiB157
032 สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-วิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ2.6 MiB104
036 สาขาการตลาด ปกติ2.6 MiB155
037 สาขาการตลาด พิเศษ2.6 MiB94
040 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปกติ2.6 MiB122
041 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ2.6 MiB187
050 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ2.6 MiB142
051 สาขาออกแบบภายใน2.6 MiB144
052 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ปกติ2.6 MiB106
064 สาขาการจัดการการโรงแรม พิเศษ2.6 MiB120
065 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พิเศษ2.6 MiB97
502 สาขาเทคโนโลยีการผลิต ปกติ2.6 MiB128
503 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ2.6 MiB143
506 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ2.7 MiB244
512 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ2.6 MiB157
518 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิเศษ2.7 MiB157
519 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก ปกติ2.7 MiB170
520 สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ2.8 MiB192
531 สาขาเทคโนโลยีการผลิต พิเศษ2.6 MiB118

 

เมษายน 4, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ เพิ่มเติม (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
มีนาคม 27, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
มีนาคม 25, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) หลักสูตร 4 ปี

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเข้ […]
มีนาคม 21, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ(ระบบสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อ […]